Viktige råd for gründerreisen med Silje Landevåg

Gründergirls har tidligere omtalt Silje Landevåg og Get Inspired. I samtale med Kapital (23.6.2021) gir hun gode råd til de som er klare for sin gründerreise. Dette er gode råd å ta med seg folkens! #Kvinneligegründere #Gründergirls.

  1. Skriv en forretningsplan og gjør en markedsundersøkelse for å se om det er behov for produktet ditt. Det finnes maler på nett du kan følge. Planen kommer til å endre seg underveis, men sjansen for å lykkes er mye større om du gjør et grundig forarbeid.
  2. Sett sammen et team som kompletterer deg. Både med kompetanse, alder, kjønn og bakgrunn. Målet mitt har alltid vært å frigjøre tid og oppgaver slik at jeg kan fortsette å gjøre det jeg er best på, som er forretningsutvikling og markedsføring. Den første stillingen jeg delegerte bort var daglig leder.
  3. Vær tett på drift og ha tydelige mål. Det er viktig at du har forståelse av og oversikt over hele bildet; alt fra økonomi og marked, til logistikk og trender. Det vil derimot ikke si at du skal gjøre alt selv. Gi folk tillit og mulighet til å utvikle seg. Ha tydelige mål som alle har eierskap til. Sørg for jevnlig evaluering sammen. Det er viktig at hele teamet drar sammen i riktig retning.
  4. Avklar med dine nærmeste at du nå satser og vil trenge støtte og heiarop både på oppturene og nedturene. For det vil bli begge deler. Det vil muligens være behov for en del avklaringer av hvordan det praktisk skal fungere hjemme nå som du vil bruke mer tid på jobb.
  5. Skaff deg en skikkelig god selger, om du ikke er det selv. Det hjelper ikke å ha verdens beste produkt, om ingen vet om det.

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2022/norske-kvinnelige-grundere-gjor-det-stralende-i-kampen-om-eu-finansiering/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *