Det eksisterer få kvinnelige gründere i Norge sammenlignet med andre europeiske land!

Selv om vi har en høyere arbeidsmarkedsdeltagelse i Norge sammenlignet med andre land, er ikke kvinneandelen blant gründere tilsvarende høy. I Norge har vi gode velferdsordninger, lav arbeidsledighet og gode lønninger. Dette kan være forklaringer på hvorfor ikke flere norske kvinner velger å bli gründere.

Tiltak:
I Norge arbeider myndighetene med rammevilkårene når det gjelder sosiale rettigheter og sykepenger for gründere. Et viktig eksempel på dette er at dekningsgraden for sykelønn har økt fra 75% i 2017 til 80% i 2019. Dette viser at det har blitt bedre vilkår for gründere i Norge.

Les mer på Regjeringen.no (2019) Handlingsplan-for-kvinnelige-grundere.pdf (regjeringen.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *